TELLIMISTINGIMUSED

Viperformance.ee on internetipood, mida opereerib VIPERFORMANCE OÜ reg kood 12620239.
VIPERFORMANCE OÜ omab ladu, kuid harvemini ostetavad kaubad tarnitakse tootjalt internetipoe vahendusel.

Kauba valimine

Leidke endale sobiv toode meie elektroonilisest kataloogist. Müüdavate varuosade kohta leiate kirjelduse nende juurest. Kirjeldusest näete millisele sõiduauto margile ja mudelile varuosa sobib ja milliseid analooge varuosale on, see annab Teile võimaluse veenduda kas pakutav toode sobib konkreetselt Teie sõidukile või mitte.

Juhul, kui Teil tekib kahltusi, kas konkreetne detail siiski Teie sõidukile sobib, soovitame kindluse mõttes konsulteerida, enne ostu sooritamist, meie töötajatega kas telefoni teel või e-posti kaudu.

Ostu vormistamine

Kui olete soovitud toote välja valinud, vajutage ikoonile „Lisa ostukorvi“. Kaup lisatakse automaatselt Teie ostukorvi, mille järgselt võite jätkata teiste toodete valimist või asuda tellimust esitama.
Tellimuse esitamiseks liikuge oma ostukorvi ja klikkige ikoonile „Jätka vormistamist“. Järgmise sammuna palub süsteem vormistada kliendikonto või selle olemasolul sinna siseneda.
Uue kliendikonto loomisel täitke tähelepanelikult kõik väljad kuna nimetatust sõltub Teie tellimuse täitmise kiirus ja täpsus ning võimalik hilisem pretensioonide lahendamine.
Olemasolevale kliendikontole sisenedes veenduge, et tarneaadress ja arve saaja rekvisiidid on õiged ning vajutage ikoonile „Vormista tellimus“.
Järgmise sammuna palume Teil valida kauba kättesaamise viisi ja kinnitada käesolevate tingimustega tutvumist. Tigimustega tutvumise kinnituse saamise järgselt vajutage uuesti ikoonile „Vormista tellimus“, mille järgselt kuvatakse teile lõplik tellimus ning palutakse valida tellimuse eest tasumise viis.

Tasumise viisid

Makseviisidena võite valida tasumise kas pangakaardi või pangaülekandega. Kui olete ostu eest tasunud, saadetakse teie poolt kliendikontole märgitud elektronpostiaadressile tellimuse teatis, milles näidatakse ära tellimuse number, tellitavate toodete nimistu ja hind ning ostu eest tasuja andmed ja tarneaadress.

Ostu turvalisus

Viperformance.ee on turvatud ostukeskkond. Kaardiga tasumisel ei kuvata müüjale kaardi andmeid k.a. arveldusarve numbrit ning selle omanikku, millelt ostu eest tasuti. Kaardimakse läbiviimiseks suunatakse ostja kaardimaksekeskuse lehele ning viimatimainitul toimuvat müüjale ei kuvata. Kaardimaksekeskus teavitab müüjat vaid tehingu toimumisest.

Üldtingimused

1.1 Käesolevad tellimistingimused reguleerivad kliendi (ostja) ja kauba vahendaja (müüja) VIPERFORMANCE OÜ (reg kood 12620239) vahelisi suhteid. Käsolevates tingimustes kasutatakse vastavalt mõisteid „ostja“ ja „müüja“ ning juhul, kui mõeldakse mõlemaid osapooli korraga; mõistet „pooled“.
Üld- ja eritingimuste vastuolu korral kehtivad eritingimused.

1.2 Kõik käesolevas internetipoes näidatud hinnad on eurodes ja sisaldavad kehtivat käibemaksu.

1.3 Internetipoes viperformance.ee sooritatavad toimingud on allutatud Eesti Vabariigi seadustele millest tulenevalt lahendatakse küsimused, millised ei ole reguleeritud käesolevate tingimustega Eesti Vabariigi kehtiva seadusandluse kohaselt.

1.4 Pooltevahelistest suhetest tekkivad vaidlused proovitakse lahendada esmajoones pooltevaheliste läbirääkimiste teel, läbirääkimistulemuse mittesaavutamisel on pooltel õigus kasutada neile selleks antud õiguskaitsevahendeid. Pooltevahelised kohtuvaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.

Eritingimused

Müüja õigused ja kohustused

2.1 Müüjal on õigus muuta ja täiendada käesolevaid tingimusi. Tingimuste- ja hinnamuudatused kuvatakse müüja kodulehel, muudatused jõustuvad nende avaldamisel.
Muudatuste tegemisel kehtivad pooltevahelistele suhetele tingimused, millised kehtisid ostu tasumise hetkel.

2.2 Müüjal on õigus teha hinnaalandusi. Hinnaalanduse kampaania korras tegemisel kehtivad ostjale hinnad, millised olid kuvatud tasumise hetkel.

2.3 Müüja vastutab tootekoodide vastavuse eest hinnale ning hindade õigsuse eest.

2.4 Müüja ei vastuta tootekirjelduse ja/või piltidel kujutatu õigsuse eest kuna tootjad omavad õigust muuta tootespetsifikatsioone etteteatamiseta. Juhul kui eeltoodust tulenevalt ei sobi ostetud toode ostjale, kuulub kohaldamisele käesolevate tingimuste ostu-müügilepingust taganemise õiguse peatükis sätestatu.

Ostu- müügitehingu toimumine

3.1 Müüja võtab ostjatelt tellimusi vastu vaid internetipoe vahendusel.

3.2 Ostu-müügileping loetakse sõlmituks alles pärast ostu eest tasutud summa täielikku laekumist müüja arveldusarvele.

Ostu tühistamine

4.1 Ostjal on võimalus tühistada tasumata ostusoov eemaldades lisatud toote ostukorvist. Toote ostukorvist eemaldamise järgselt loetakse ost tühistatuks ning ostjal on võimalus valida kas mõni muu toode või jätta ostutehing teostamata.

4.2 Tasumata ost tühistatakse automaatselt kui ostja ei ole tasunud ostukorvi lisatud toote eest kahe tööpäeva möödudes.

4.3 Juhul kui ostja soovib tühistada juba tasutud ostu enne ostetud toote kättesaamist, peab ostja kontakteeruma müüjaga müüja e-posti info@viperformance.ee kaudu.

Kauba kättetoimetamine

5.1 Ostjal on võimalus valida kahe kauba kättetoimetamise viisi vahel:
– tulles isiklikult kaubale järgi müüja lattu,
– vastuvõtmisega kullerilt.

Isiklikult müüja lattu kaubale järeletulemisel toote ostuhinnale lisatasu ei lisata. Kulleriga kauba kohaletoimetamise eest lasub ostjal kohustus maksta kohaletoimetamise tasu millise suurus kuvatakse ostu sooritamise hetkel ning tasutakse koos ostetud kauba eest tasumisega.

5.2 Müüja lattu kaubale järeletulemisel on võimalik kaup kätte saada tööpäevadel kella 09.00-st kuni kella 16.30-ni.

5.3 Kauba kohaletoimetamisel kulleri vahendusel lepib ostja täpse kauba kohaletoimetamise kellaaja kokku kulleriga.

5.4 Kuller annab ostetud kauba üle ostja poolt märgitud aadressil. Juhul kui ostetud toode on selline, millise käest kätte üleandmine ei ole mõistlikult eeldatav, laadib kuller toote maha võimalikult lähedal tarneaadressile.
Juhime tähelepanu, et toodete, milliste üleandmine käest kätte ei ole mõistlikult eeldatav, üleandmisel, puudub kulleril kohustus osaleda mahalaadimisel ning on ostja vastutus tagada, et mahalaadimiseks oleks võimalus.

5.5 Kauba vastuvõtmisel on ostjal kohustus kontrollida, et tarnitud kauba tellimusnumber vastab ostetud kauba tellimusnumbrile ning visuaalselt kontrollida, et tarnitud kaubal ja/või selle pakendil puuduvad vigastused.

5.6 Juhul kui on selge, et kliendile üritatakse üle anda kaupa, milline ei ole tellitud tema poolt, tellimuse number ei vasta tanitaval kaubal oleavale tellimuse numbrile, on ostjal õigus keelduda tarnitava kauba vastuvõtmisest. Sellisest juhtumist on ostja kohustatud koheselt müüjat informeerima e-posti vahendusel aadressile info@viperformance.ee märkides ära tellimuse numbri ning vale tellimuse kättetoimetamise aja ja koha.

5.7 Juhul, kui alles pakendi avamise järgselt selgub, et on tarnitud vale kaup, on ostja kohustatud nimetatud asjaolust koheselt müüjat informeerima e-posti vahendusel aadressile info@viperformance. ee märkides ära tellimuse numbri ning vale tellimuse kättetoimetamise aja ja koha.

5.8 Kui ostjale on tarnitud vale kaup müüja süül, kohustub müüja omal kulul vahetama valesti tarnitud kauba õige kauba vastu välja ning vedama ostjale valesti tarnitud kauba omal kulul ostja juurest ära.

Ostetud toote tarnimise võimatus

6 Juhul kui ostja poolt ostetud kauba tarnimine ei ole võimalik, teavitab müüja ostjat tarne võimatusest koheselt ja
– juhul kui ostu eest on tasutud pangaülekandega, tagastab tasutud summa pangaarvele millelt summa tasuti hiljemalt kolme tööpäeva möödudes kliendi teavitamisest,
– juhul kui ostu eest tasuti pangakaardiga, palub koos teavitusega müüja ostjat esitada pangaarve, millele tasutud summad tagastada. Pangaarve saamise järgselt tagastab müüja tasutud summa hiljemalt kolme tööpäeva möödumisel päevast, mil ostja müüjat pangarekvisiitidest teavitas.

Müüdud toodete garantii

7.1 Kõigile müüja poolt müüdavatele toodetele kehtib tootjagarantii vastavalt tootja poolt määratud garantiiaja pikkusele ning tingimustele.

7.2 Garantiitalong saadetakse ostja elektonprostiaadressile ning garantiiaja kulgemise alguseks loetakse kauba ostjale üleandmise hetk.

7.3 Garantiijuhtumi asetleidmisel on ostja kohustatud sellest viivitamatult teavitama müüjat e-posti vahendusel aadressile info@viperformance.ee ning esitama teavitusega koos e-posti teel ostjale saadetud tellimuse teatise ja garantiitalongi. Garantiijuhtumit käsitletakse vaid juhul kui ostja on müüjale esitanud eelnimetatud dokumendid ning defektse toote.

7.4 Garantiijuhtumi asetleidmisel on ostja kohustatud toimetama defektse toote müüja lattu. Defektse toote lattu toimetamise aja ja koha teatab müüja ostjale e-kirjaga vastusena ostja teavitusele garantiijuhtumi asetleidmise kohta.

7.5 Juhul kui defektsel tootel on seerianumber ning see on kas eemaldatud või loetamatu, on müüjal õigus keelduda garantiiremondi teostamisest.

7.6 Defektse toote saamise järgselt kontrollib müüja kas defketsele tootele laienevad käesolevate tingimustega sätestatud garantiihoolduse kohustused ning kui hoolduskohustus on olemas, informeerib müüja ostjat e-posti vahendusel eeldatavast defektse toote remondi kestvuse ajast.

7.7 Juhul kui defektset toodet ei ole võimalik remontida ja/või asendada, teavitab müüja ostjat koheselt nimetatud faktist ning ostja poolt müüjale tasutud summad tagastatakse ostjale käesolevate tingimuste punktis 9.1 või 9.2 sätestatud korras.

Ostu-müügilepingust taganemise õigus

8.1 Ostjal on õigus taganeda käesolevast ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamise päevast.

8.2 Oma soovist kasutada käesolevate tingimuste punktis 8.1 antud õigust, on ostja kohustatud koheselt teavitama müüjat, saates müüja e-postiaadressile info@viperformance.ee teatise taganemise sooviga ning märkides selles soovis ära tellimuse numbri ning tarnekuupäeva. Juhul kui ühe tellimusega on tarnitud mitu toodet ning ostja soovib taganeda lepingust vaid osaliselt, on ostja kohustatud müüjat teavitama ka konkreetsest tootest või toodetest millise osas lepingust taganeda soovitakse.

8.3 Müüja teavitab ostjat sellest, et on taganemisavalduse kätte saanud ning märgib ära kauba tagastamise aja ja koha. Kauba tagastamine toimub ostja kulul.

8.4 Juhul kui ostja kasutab käesolevate tingimuste punktist 8.1 tulenevat taganemisõigust on ta kohustatud tagastatava toote tagastama müüjale originaalpakendis s.t. ostja on kohustatud säilitama ostetud toote pakendi käesolevate tingimuste punktis 8.1 märgitud perioodil. Juhul kui ostja tagastab müüjale toote originaalpakendita, on müüjal õigus vähendada tagastamisele kuuluvat summat 10% ulatuses ostetud toote eest tasutud summast.

8.5 Olles saanud tagastatava kauba, kontrollib müüja tagastamisviisi ja õiguse vastavust käesolevatele tingimustele ning koostab selle kohta akti. Aktis märgitakse ära kas tagastataval kaubal esineb puuduseid milised välistavad kauba tagastamise või annavad aluse tagastatava summa vähendamiseks. Müüja edastab nimetatud akti ostja e-postiaadressile. Ostjal on õigus esitada aktile vastuväide kolme tööpäeva jooksul. Vastuväite ostjale esitamise päevaks loetakse päev, mil müüja saatis ostjale akti e-kirjaga. Käesolevas punktis sätestatud tähtajal vastuväite esitamata jätmisel, loetakse ostja nõustunuks aktis märgituga.

8.6 Müüjal on õigus jätta tagastatav kaup vastu võtmata, kui tagastatav kaup on müüjale tagastatud rohkem kui 30 päeva möödudes päevast mil tagastatav toode ostjale üle anti.

8.7 Müüjal on õigus jätta tagastatav kaup vastu võtmata juhul, kui kaup on müüjale tagastatud käesolevate tengimuste punktis 8.2 sätestatut rikkudes.

8.8 Müüjal on õigus jätta tagastatav kaup vastu võtmata kui tagastatav kaup ei ole komplektne. Mittekoplektsuseks loetakse ka tootja poolt tootega kaasas olnud dokumentatsiooni puudumine.

8.9 Müüjal tekib kohustus tagastada ostjale tagastatava kauba maksumus vaid käesolevates tingimustes sätestatud korras ning ulatuses. Kauba kohaletoimetamise tasu tagastamise kohustus müüjal puudub.

8.10 Tagastamisele kuuluv summa kantakse ostja arveldusarvele üle käesolevate tingimuste punktis 9.1 või 9.2 sätestatud korras.

Ostetud kauba eest tasutu tagastamine

9.1 Juhul kui tagastamisele kuuluv summa on ostja poolt müüjale tasutud pangaülekandega, teavitab müüja ostjat e-posti vahendusel tagastamisele kuuluva summa suurusest ning arveldusarve numbri kuhu summa tagastatakse. Tagastamisele kuuluv summa kantakse ostjale üle mitte hiljem kui 30 päeva möödudes käesoleva punkti esimeses lauses märgitud e-kirja saatmisest.

9.2 Juhul kui tagastamisele kuuluv summa on ostja poolt müüjale tasutud pangakaardiga, saadab müüja ostjale e-kirja, millega palub ostjal esitada arveldusarve numbri ning arve omaniku andmed, kuhu tagastamisele kuuluv summa üle kanda. Tagastamisele kuuluv summa kantakse ostjale üle mitte hiljem kui 30 päeva möödudes alates päevast, mil ostja on müüjat teavitanud käesoleva punkti esimeses lauses märgitud andmetest.

Vääramatu jõud

10.1 Pooltel on õigus kõrvale kalduda käesolevas lepingus sätestatud kohustuste täitmisest juhul, kui kõrvalekalle on tingitud vääramatust jõust. Vääramatu jõu sisustamisel lähtuvad pooled Eesti Vabariigi kohtupraktikas väljakujunenust.

10.2 Pool, kes tugineb oma tegevuses vääramatu jõu esinemise faktile, on kohustatud sellest teist poolt koheselt teavitama näidates teavituses ära millise vääramatu jõuga on tegemist ning millisel määral see mõjutab poole tegevust.

10.3 Juhul kui vääramatu jõud kestab rohkem kui 30 päeva, on pooltel õigus pooltevaheline õigussuhe üles öelda ja kasutada käesolevatest tingimustest ning seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.